heusteft,
der
.
›Heuschrecke‹.

Belegblock:

Schwäb. Wb. (a. 
1531
).