gartenkresse,
die
.
›Lepidium sativum, Gartenkresse‹.
Zur Sache:
Marzell
2, 1250
f.
Bedeutungsverwandte:
,
1
.

Belegblock:

Voc. Teut.-Lat.
k ijv
(
Nürnb.
1482
):
Gartenkreß oder prunkreß oder kreß. narsturcium.