bergschaffer,
der
.
›Grubenaufseher, Bergbaubeamter mit der Aufgabe der Leitung der Abbauarbeiten u. ä.‹;
zu
1
 5.

Belegblock:

Piirainen, Stadtr. Kremnitz
25
(
mslow. inseldt.
,
1492
):
ayn yder pergschaffer oder huttman(n), Seyne arbetter, dy er v̈ber dy woch bedorff, bestell(e)n sol am Sunabe(n)th.
Ebd.
25a
(
1537
):
das ain Huthman od(er) pergschaffer ain auffnem Vber das gesetz an seÿnes herrn wissen, d(er) soll gepuest werden.
Ebd.
115
;
Patocka, Salzwesen.
1987, 97
;
Wolf, Bergmannsspr.
1958, 134
.