angäffeln,
V.;
zu .
›jm. zublinzeln, jn. verliebt anschauen‹.

Belegblock:

Lemmer, Brant. Narrensch.
32, 28
(
Basel
1494
):
Eyn frome frow sol haben gberd | Ir ougen schlagen zů der erd | Vnd nit hoffwort mit yederman | Tryben / vnd yeden gaͤfflen an.