abstifttag,
der
.
›Tag, an dem man ein Leihgut verlassen muß‹;

Belegblock: