heusteft,
der
.
›Heuschrecke‹.

Belegblock:

Schwäb. Wb.
3, 1562
(a. 
1531
).